firma

Laureaci Nagrody Nobla o roli internetu w przyszłości

Dokąd zaprowadzi nas Internet w ciągu następnych 20 lat? Z okazji stulecia Nagrody Nobla, jej laureaci zostali poproszeni o udział w pierwszym sondażu "Edukacja, innowacje i Internet - prognozy laureatów Nagrody Nobla". Z sondażu wynika między innymi, że zdaniem 69% ankietowanych laureatów, Internet mógł przyspieszyć ukończenie ich własnych prac. 93% ankietowanych uważa, że Internet ułatwi dostęp do bibliotek i informacji, a ponadto usprawni kontakt z nauczycielami.

82% twierdzi, że Internet przyspieszy wprowadzanie innowacji, a 72% wierzy, że będzie on miał znaczący wpływ na poprawę warunków życia na całym świecie.

Ankietę przeprowadziła agencja Princeton Survey Research Associates (PSRA) na zlecenie firmy Cisco Systems. W sondażu wzięła udział niemal 1/3 laureatów.

"Firma Cisco jest przekonana, że Internet zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i uczymy się" - powiedział Robert Lloyd, prezes Cisco Systems na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

"Laureaci Nagrody Nobla z własnego doświadczenia świetnie znają procesy wprowadzania innowacji i sektor edukacyjny. Ich poglądy na Internet są odzwierciedleniem tych doświadczeń. Wyniki sondażu mówią nam, co największe umysły świata sądzą o potencjale Internetu oraz jego możliwościach wywoływania zmian".

Jednym z głównych przedmiotów troski laureatów jest edukacja. Ich zdaniem, niewystarczające możliwości edukacyjne oraz brak umiejętności czytania i pisania to wielkie problemy, z którymi styka się ludzkość (92%).

Laureaci wierzą, że Internet korzystnie wpłynie na edukację (87%), ułatwi dostęp do bibliotek, informacji i nauczycieli na całym świecie (93%), a w okresie do 2020 r. udostępni większej liczbie uczniów bogatsze możliwości zdobywania wiedzy dzięki powstawaniu klas wirtualnych (74%).

Laureaci żywią również przekonanie, że Internet przyspieszy wprowadzanie innowacji (82%) i przyczyni się do postępu nauki. Co więcej, 69% laureatów sądzi, że mógł on przyspieszyć ukończenie ich własnych prac. 83% uważa, że będzie on miał duży wpływ na zwiększenie produktywności.

Te wnioski wskazują na istnienie ugruntowanej opinii, że Internet znacząco wpłynie na wprowadzanie innowacji, postęp naukowy i szybkość zmian na całym świecie, co będzie być może źródłem przełomowych odkryć w nauce i medycynie.

"Obecne możliwości dostępu do danych naukowych, takich jak kompletny genom człowieka, będą wkrótce niczym wobec ogromu informacji, które będzie można odnaleźć w światowych bibliotekach internetowych. Wpływ tych zmian na zrozumienie świata przyrody i kultury jest ciągle jeszcze niewyobrażalny" - powiedział dr Kenneth Wilson, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1982 r.

Większość laureatów wierzy, że Internet nie tylko usprawni edukację i wprowadzanie innowacji, ale i znacznie poprawi jakość życia (72%) - stworzy bowiem nowe możliwości gospodarcze dla mieszkańców regionów mniej rozwiniętych (72%), a ponadto poprawi komunikację między ludźmi z różnych krajów, przełamując bariery między państwami i kulturami.

Choć laureaci dostrzegają wielki potencjał Internetu, wyrażają też pewne obawy, dotyczące zagrożenia prywatności (65%), zwiększonego wyobcowania (51%) oraz rosnącej nierówności politycznej i ekonomicznej (44%).

Ogólnie jednak, niemal wszyscy ankietowani twierdzą, że Internet pozytywnie wpłynął na ich pracę i życie (85%). Większość z nich korzysta z komputera (88%), Internetu i poczty elektronicznej (89%).

"Wyniki sondażu są szczególnie interesujące, gdyż większość laureatów nie miała do czynienia z komputerami oraz Internetem w młodości" - powiedziała Mary McIntosh, wiceprezes PSRA. "Średnia wieku ankietowanych wynosi 72 lata".

Wyniki sondażu są zgodne z przekonaniem Cisco, że Internet jest zaawansowanym narzędziem służącym do upowszechniania wiedzy i edukacji oraz przyspieszającym wprowadzanie innowacji. Firma Cisco, szeroko znana z opracowywania własnych rozwiązań, intensywnie wykorzystuje nowe metody w dziedzinie zdobywania wiedzy za pośrednictwem sieci (e-nauczania). 90% pracowników działów sprzedaży firmy wykorzystuje Internet do aktualizowania swojej wiedzy.

W 1997 r. firma Cisco rozpoczęła we współpracy ze szkołami, uczelniami i sektorem publicznym realizację przedsięwzięcia o nazwie "Cisco Networking Academy Program" (Program Akademii Sieciowych Cisco). Dzięki tej inicjatywie ponad 8000 instytucji edukacyjnych na całym świecie otrzymuje curriculum programu nauczania za pośrednictwem Internetu. Ten program e-learningowy jest dostępny w 133 krajach, takich jak Bangladesz, Kambodża, Mali, Czad i Kongo. Korzysta z niego 232 000 studentów.

"Połączenie ogromnych możliwości Internetu i działań edukacyjnych oznacza wyrównanie szans dla milionów ludzi na całym świecie" - powiedział Lloyd.

W sondażu, prowadzonym za pośrednictwem telefonu, sieci komputerowej lub poczty, wzięło udział 71 laureatów. Reprezentowane były wszystkie dziedziny, w których przyznawane są Nagrody Nobla. Ponad połowa respondentów to osoby nagrodzone w dziedzinie medycyny, fizyki oraz chemii.

W ramach przygotowań do setnej rocznicy Nagrody Nobla, która przypada na grudzień 2001 r., Fundacja Nobla wybrała firmę Cisco na swojego wyłącznego partnera w dziedzinie technologii internetowej.

W ramach tego długofalowego porozumienia - formalnie określanego jako "Nobel Cisco Internet Initiative" - Cisco udostępnia Fundacji rozwiązania sieciowe i fachową wiedzę. Firma spiera w ten sposób działania Fundacji w zakresie inspirowania oraz publicznego promowania licznych osiągnięć nauki, literatury i działań na rzecz pokoju na świecie, przynoszących korzyści całej ludzkości.

Cisco pomaga Fundacji Nobla szczególnie przy tworzeniu i rozwijaniu witryny WWW e-muzeum noblowskiego. Dostarcza też technologię sieciową i sprzęt oraz świadczy usługi na potrzeby zaplecza Fundacji. Ponadto Cisco sponsoruje Koncert z okazji przyznania Pokojowej Nagrody Nobla oraz dyskusje panelowe.

05 Dec 2001 | source: www.mediarun.pl